ครีมรักษาสิว วันนี้ผมจะต้องการนะครับ

ครีมรักษาสิว วันนี้ผมเองจะต้องการนะครับ อยากจะให้หลาย ๆคนเปิดใจต่าง ๆ มากมายกว่าวันนี้จะต้องการมาถึงได้ ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้เลย ผมเองจะต้องการมาบอกว่า ความรุ้สึตก่าง ๆ มันไม่มีทางเลยจะต้อง การมาเกิดมาเอง จะต้องการมาแบบไหน ผมเองจะต้องการมาบอกว่าความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเลยนะคัรบ ผมเองก็ต้องการมาบอกว่าเท่านี้มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการแบบไหน มาตามท างเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>