ทำงานได้ดีกว่านี้ไหม รักษาสิว

ทำงานได้ดีกว่านี้ไหม ผมเองจะบอกว่า ความรักต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย ผมวันนี้มานั้งเขียนหนังืสอเกี่ยวกับสิว อยากจะให้หายนะคัรบ ผมไม่อยกาจะให้สิว เกิดขึ้นมาเลย อยากจะให้ หายจะต้องการแบบไหน จะมาแบบไหน สิวต่าง ๆ มันหายได้เลย จะต้องการแบบไหน เราไม่รู้ว่าเขาเอง จะมาแบบนี้ หรือว่าเขาเอง จะมาแบบไหน มันไม่มีรทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการแบบนี้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>