ที่คิดว่าตัวเองมาถามน้อง ๆ เอง รักษาสิว

ที่คิดว่าตัวเอง มาถามน้อง ๆ เองนะครับ ว่าที่่ผานมานี้ ผมจะต้องการแบบไหน ไม่มีทางรู้เลยว่าผมเองจะต้องการ คุณหรือว่าเขาเองจะต้องการแบบที่ว่าไหม วันนีผมเองมานัง่คิดว่าเรื่องราวของ รักษาสิว ที่อยากจะให้ หายมาๆกเลย จะต้องการสิวหายได้ จะต้องการเท่านี้หรือว่า เท่าไหน มันไม่มีทางเลย จะมาเกิดมาเกิดมาเอง หรือว่าเขาเองจะต้องการที่สุดเลย มาตามที่ต้องการ ผมเองไม่มีทางรู้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>