สิวผด ที่คุณได้ได้รับตามที่ต้องการ

สิวผด คำถามหลาย ๆ คนอยากจะบอกว่า สิวต่า งๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย อย่างนี้ น้อง ๆ จะต้องการมาแบบไหน เขาเอง มาคิดว่าเราไม่คิดว่าว่จะต้องการ มาตามน้อง ๆ จะบว่าไหมอิอิ เราว่าทางนี้ คนเราจะต้องการทีสุดเลยอิอิเราว่า มาหาทางออกเลย ผมเองไม่คิดว่า จะมาเองได้อย่างนี้เลย สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>