สิวผด เราว่จะต้องการนะครับ

สิวผด เราว่าจะตอ้งการนะครับ เราจะต้องหายเลยนะครับสิวต่าง ๆ มันหายได้เลยนะครับผมเอง ไม่อยากจะบอกว่าสิวต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการแบบไหน อยากจะให้สิวหายได้เแบบไหน เราจะต้องการที่สุดเลย นะครับ มันไม่ต้องการนะครับ เราเองมานั่งถามตัวเองได้เลยนะคัรบ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>